Прием след пети клас ще има в две училища в Старозагорска област през новата учебна година - Природо-математическата гимназия „Никола Обрешков“ в Казанлък и Природо-математическата гимназия „Гео Милев“ в Стара Загора. Във всяко от тях ще има по две паралелки с по 26 деца.

Това бе гласувано на заседанието на Комисията по заетост, проведено на 6 февруари 2019 година под председателството на областния управител Гергана Микова, съобщава пресцентърът на Областна администрация. Предложението на РУО за държавния план-прием в държавните и общинските профилирани гимназии, средни и обединени училища, професионални гимназии и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в СУ през учебната 2019-2020 г. в област Стара Загора бе прието с пълно единодушие от участниците в заседанието, информират още от администрацията.

Близо 2900 ученици от Старозагорска област, завършили седми клас, ще се обучават през следващата учебна година в 110 професионални и профилирани паралелки. От тях 101 ще бъдат с дневна форма на обучение – 35 профилирани и 66 професионални. Паралелките с дуална система на обучение ще бъдат 4 за цялата област. Тези с вечерна и задочна форма – 5. Паралелки с нови професии и специалности ще бъдат разкрити в 11 училища на Старозагорска област.

От следващата учебна година Търговската гимназия „Княз Симеон Търновски“ и Професионалната гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“ намаляват броя на паралелките си с по една. Свиването на броя на учениците в Търговската гимназия се налага заради предстоящото въвеждане на едносменен режим на обучение във всички училища на страната. Във Ветеринарната гимназия паралелките ще бъдат с една по-малко заради по-малкия брой кандидати за средното училище.

В заседанието на Комсията по заетост са взели участие зам. областните управители Петя Чакърова и Красимир Червилов, Янко Дуков, временно изпълняващ длъжността директор на Регионалната служба по заетост, Хасково, Татяна Димитрова, началник на РУО-Стара Загора, представители на общините, на работодателски организации.

Ранният прием на деца в Казанлъшката Математическа гимназия започна преди 21 години с една паралелка от 6 клас по инициатива, с последователната работа и огромен принос това да се случи на дългогодишния учител по математика и заместник-директор на училището Христо Лесов, който е и автор на математически сборници. Ранното откриване и развиване на математическите заложби на децата е гаранция за успехите им занапред, независимо в каква област ще се развиват, защото математиката е в основата на логическото и аналитично мислене.