Ученическият институт на Българската академия на науките (УчИ – БАН) обяви началото на четвъртата си научна сесия. В срок до 30 септември 2017 г. ще се приемат проекти на ученици от 8-и до 12-и клас, които имат влечение и склонност към изследователска дейност в някоя от областите на науката или нейните приложения. Информацията за това съобщи инж. Владимир Чучумишев, координатор на Регионален академичен център-Казанлък към БАН.

Всеки участник в УчИ – БАН разработва самостоятелно или в съавторство определена тема. Това става под ръководството на учител, научен работник, университетски преподавател, студент или друг специалист. Получените по време на разработката резултати се оформят в писмен вид като „Проект”.
Проектите могат да имат реферативен характер, но с по-висока оценка ще се отличават елементи на оригиналност и творчество. До 30 септември документите трябва да бъдат постъпили в БАН за рецензиране и оценка. Авторите на най-успешните разработки ще получат покана да представят проекта си на специално организирана от БАН Ученическа научна сесия. Те получават и копие от рецензията, за да се съобразят с препоръките на рецензентите при представянето на проекта по време на сесията. При окончателното класиране на разработките ще се взема предвид както съдържанието на проекта, така и представянето му по време на Ученическата научна сесия.


Учениците, получили най-високи оценки на своите проекти, ще получат като награда правото да проведат едномесечен стаж в постоянно научно звено на БАН, където ще могат да ползват библиотека, лаборатория, изчислителни ресурси и др. Авторите на всички допуснати проекти в Ученическата научна сесия ще получат удостоверение за участие в работата на УчИ – БАН през 2017 година.


Проектите се подават на адрес: Българска академия на науките, Ученически институт, ул.”15 ноември” № 1, 1040 София