30 свободни места за учители на трудовата борса в Казанлък

30 свободни места за учители обяви на 5 септември Бюрото по труда в Казанлък. акантни позиции има и за специалисти – помощник на учителя и образователен медиатор.

Търсят се помощник-директор, преподаватели по английски език, учители с часове по биология, химия, история и цивилизация, музика, начални учители, прогимназиален учител, ресурсен учител, двама психолози - в детска градина и в училище. Точно 10 дни до започването на новата учебна година се оказва, че все още има позиции, които са останали незаети.

28 са обявените свободни места в сферата на здравеопазването. Търсят се 9 лекари, 15 медицински сестри и 5 акушерки. Продължава да се обявяват позиции за специалисти в машиностроенето – машинни оператори, шлосери, монтьори, стругари, фрезисти, оператори на преси за метал.

40 души без изисквания за образование се търсят във филиалите на казанлъшкото Бюро по труда за машинен оператор – шиене, и гладач на ютия. За хора с увреждания е обявено само едно място за работник в консервна фабрика.

Общо 252 са свободните работни места в Казанлъшки регион към 5 септември, а с тези в сферата на образованието достигат 284.