За човека-епоха в българската историческа наука разказва изложба в Музея на розата От 12 април до средата на месец май 2018 година в Музея на розата в Казанлък се представя изложбата „Васил Златарски – епоха в българската историческа наука“. Изложбата е посветена на 152-годишнината от рождението на големия български историк-медиевист проф. Васил Златарски (14 ноември 1866 – 15 декември 1935) и се организира от Научния архив на БАН, Регионален академичен център-Казанлък и Исторически музей „Искра“.

Васил Златарски е роден в Търново през 1866 г., един от четиримата синове на Никола Златарски. Завършва класическа гимназия (1887 г.) и история в Санктпетербургския императорски университет през 1891 г. Специализира в Берлин през 1893-1895 г. От есента на 1895 г. животът му е свързан с Висшето училище (днес Софийския университет). На два пъти става ректор на Университета през 1913 и 1924 г. От 1900 г. Златарски е член на Българското книжовно дружество (от 1911 г. преименувано на Българска академия на науките), а от 1921 г. до смъртта си е заместник-председател на БАН. Член-кореспондент на Руската академия на науките в Санкт Петербург, дописен член наЧешката академия на науките в Прага и наЮгославската (Южнославянската) академия в Загреб. Почетен доктор на Харковския университет и дългогодишен председател на Българското историческо дружество. Сред обширното му книжовно творчество безспорно най-ярко се откроява неговата „История на средновековната българска държава“ в три тома. По света няма историк, изкушен от средновековната българска история, който да не е запознат с това фундаментално изследване.