15 години навърши Сдружение „Младежки център за развитие – Взаимопомощ”. 15 години, които утвърдиха добоволчеството в Казанлък като форма за обединение в името на благородни каузи, екокампании, образователни инициативи и постигане на сплотеност между младите хора от различни държави, с различна култура и манталитет. „Първи в Казанлък за доброволчеството заговориха и започнаха да работят Мария и Краси – те са хората, които обединяват младежи от Европа, помагат да се опознаят помежду си, да обикнат Казанлък и България, да бъдат активни в различни полезни дейности и винаги да си спомнят България като страна, която остава в сърцата им. Сплотеност, отговорност, толерантност, взаимопомощ – това са ценни качества, на които именно времето на нашето доброволчеството тук ни научи”, това бяха мненията на доброволци от Естония, Испания, Италия, Полша, Словакия, България, които бяха споделени на 5 ноември – рождения ден на „Младежки център за развитие – Взаимопомощ”.


Специално за празника на казанлъшкото сдружение пристигнаха доброволци от Вилнюс и Берлин. Водеща на вечерта бе Ивона от Чехия, която се представи чудесно с презентацията на сдружението. Дрескодът на събитието бе национални носии, като преобладаваха сукманите с прекрасните български шевици. За 15 години Сдружението е реализирало редица проекти с различна насоченост – кампанията Time To Move, екофестивалът, който през 2010 ще навърши 10 години, кампании за събиране на средства за хора с увреждания, капачки за кувьози, стипендии за младежи, площадки, къщички за книги, работилници, младежки обмен, обучителен курс, презентации в училища. Сдружението е домакинствало на 92 доброволци по 14 проекта от различни държави, изпратени са 62 младежи в чужбина по линия на доброволчеството, 148 души са участвали в семинари и обучения.
„Доброволците са извор на вдъхновение, млади и неопитни, но с желание за работа и за взаимопомощ”, каза Ивона, а Раминта – една от първите доброволки сподели, че България си остава втората страна в сърцето й след нейната родина.

Мария Славова и Красимир Цанев създават и движат работата на СНЦ „Младежки център за развитие – Взаимопомощ”. Те са хората, които обединяват желанието и енергията на младите хора от различни страни да се сближат и заедно да осъществят полезни за обществото инициативи.