Рекорден брой диви животни, настанени в Спасителния център  в Стара Загора Рекорден брой пациенти са приети през миналата година в Спасителния център за диви животни в Стара Загора, става ясно от оповестен отчет на Центъра.

Приетите за лечение и грижи през 2019 година диви животни са били най- много от създаването на Центъра през 1995 година.

Общо 1809 са били неговите пациенти, на които ветеринарите са оказали помощ. Над 98% от тях са били от защитени видове.
936 от всички постъпили и лекувани животни, впоследствие са освободени и пуснати в природата.

Най- много са били нуждаещите се от помощта на ветеринарите диви животни, през летните месеци.

През миналата година Спасителният център е станал дом на 656 диви сирачета, 358 от които са успешно отгледани и освободени в природата.

В него са се излюпили 213 бебета, 185 от които са освободени и живеят в естествена среда.

Трайно продължава да е висок интересът към работата на лекарите - ветеринари от Спасителния център- през миналата година над 4 000 деца и ученици са го посетили, за да се запознаят на място с дейностите и пациентите там.

В помощ на лекуващите лекари са били над 50 активни доброволци и над 70 студенти от Тракийския университет, които са провеждали своята учена практика в Спасителния център за диви животни.

За обгрижването и отглеждането на пациентите, лекарите в Цънтъра сами поддържат и се грижат и за видеонаблюдението на дивите животни чрез 220 камери, осигурени са 65 волиери, други 9 адаптационни за освобождаване на малки птици, 17 различни помещения за обслужване на животните, 2 басейна, 23 къщички за диви белошипи ветрушки и двор от 14 декара.


Ако и вие срещнете диво животно, нуждаещо се от помощ, може да му дадете шанс като се свържете с лекарите от Спасителния център на телефон: 042 607 741