Днес празнуваме... Слънцето 3 май се отбелязва като международен ден на Слънцето. Този празник е по инициатива на Международната общност по слънчева енергия (ISES-Europe) и се организира за първи път през 1994 г. В България за първи път денят се чества през 1997 г. по инициатива на Българската секция към Международното общество за Слънчева Денят на Слънцето е повод да обърнем внимание на възможностите за използване на възобновяемите източници на енергия. На този ден ентусиасти и професионалист в цяла Европа организират мероприятия на които се демонстрират предимствата на слънчевата енергия.

Да се оцени важността на Слънцето за живота не нашата планета е невъзможно. Без Слънцето няма живот на нашата Земя. Благодарение на него на нашата планета се заражда живот. Слънцето ни дава топлина и светлина, от него зависят най-важните характеристики на атмосферата, определя екологията на планетата