Човечеството ще живее „на кредит“ До края на годината човечеството ще живее „на кредит“, тъй като вече е изчерпало всички природни ресурси, предлагани от планетата - вода, почва и чист въздух, два месеца по-рано в сравнение с предходния период от 20 години.

Това сочат изчисленията на Global Footprint Network. "Човечеството в момента използва екологичните ресурси 1,75 пъти по-бързо отколкото са възможностите за възстановяване на екосистемите. Или с други думи казано, на човечеството ще са необходими 1,75 планети, за да произвеждат достатъчно и да посрещнат неговите нужди при настоящите нива на потребление", гласи експертното заключение. "Ние изяждаме капитала на нашата планета, намалявайки бъдещия ѝ капацитет за възстановяване", предупреждава неправителствената организация. Моделът на консумация според страните разкрива големи разлики. Ако всички живееха като французите, щяха да са ни необходими 2.7 планети и 5 планети, ако всички приемат консуматорския модел на американците. Последиците от този световен екологичен преразход стават все по-очевидни под формата на обезлесяване, ерозия на почвата, загуба на биологично разнообразие или натрупване на въглероден диоксид в атмосферата. Последното води до климатични промени и по-чести екстремни метеорологични събития. За да се измести денят на преразход до 31 декември, "основният лост на действието се отнася до емисиите на парникови газове, които сами по себе си представляват 60% от глобалния ни екологичен отпечатък. Чрез намаляване на емисиите на въглероден двуокис с 50% можем да спечелим 93 дни през годината или да отложим деня на преразход за октомври", изчисляват еколозите.

Източник: monitor.bg