От Наредба №1: Ледените пързалки пред входове са по вина на собствениците

Мокри и хлъзгави мозаечни и теракотни площадки са масово явление пред входовете на жилищните сгради, офисите и търговските обекти из Казанлък, установи репортерска проверка в предиобедните часове на днешния снежен Йордановден. На практика, входните пространства се превърнаха в ледени пързалки. По-късно през деня, част от собствениците на магазини и офиси, намериха някакви решения и пред вратите на обектите, се появиха неплъзгащи се пътеки и парчета за баня, разкъсани картони от кашони, парцали... Хлъзгавите непочистени и необработени със сол, пясък или други материали входове, определено създават опасности от падания и тежки наранявания, категорични са ортопедите. За магазини, офиси и други търговски обекти, задължението за почистване не е изрично вменено, оказва се след прочита на общинската Наредба №1 за обществения ред. Възможно е, това задължение да се указва в друга местна наредба. Не е такъв случаят, обаче с почистването на снега пред жилищните сгради.

Почистването на входовете на жилищните блокове, къщи и кооперации, е задължения на гражданите, се разбира от Наредба №1 на Общинския съвет на Казанлък. По-точно, задължението е вменено на управителите на етажната собственост, какъвто трябва да има всяка сграда, в която живеят много семейства в отделни жилища. Наред с останалите си ангажименти, управителите, които продължаваме по старому да наричаме, „домоуправители“, трябва да се погрижат за почистването не само на стълбищата, стълбищните площадки, осветеността на общите части и законното им поддържане без своеволия на жителите на блока, гласи чл.29 от Наредба №1. Той разпорежда:“Председателите на управителните съвети на сгради в режим на етажна собственост, съответно управителите са длъжни да осигурят:...т.5. Редовно почистване на стълбищата и етажните площадки, както и организирането на почистването и поддържането на естетична среда на обитаване в жилищните сгради и в площите около тях. "
Почистването на снега през входа и блока, следователно, също е грижа на собствениците на сградите, е тълкуванието на горния текст. Като част от целия документ, по него също следва да се предвиждат санкции, важи и нормата на чл.54(2):“Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или от упълномощен негов заместник въз основа на акт, съставен от контролните органи.“ Би следвало, според Административно-наказателните разпоредби, да е в сила и режимът и размерът на санкциониране, записан в чл.57(1),(2): „За нарушение на разпоредбите на настоящата Наредба, с изключение на нарушенията, описани в чл.60, се налага глоба в размер от 50 лв. до 500 лв. или имуществена санкция в размер от 100 лв. до 1000 лв., а при повторно нарушение на физическите лица: от 100 лв. до 1000 лв. и имуществена санкция: от 300 лв. до 1500 лв. Размерът на глобата/имуществената санкция се определя от наказващия орган, съобразно разпоредбите на настоящата Наредба, тежестта на нарушението и степента на виновност на нарушителя./Задълженията на домоуправителя по чл.29, да осигурява почистването и около жилищната сграда, не са изрично упоменати в чл.60, от което следва, че относно тях важат общите разпоредби по санкционирането/.