Българите са лоши и завистливи


Това е преобладаващото мнение, изразено от най- голям процент участвали в онлайн анкета на сайта zakazanlak.bg- 37,7% от всички участвали в допитването.
Нито един от участниците не е предпочел като отговор тезата, че българите са добри хора. Не събира подръжници и тезата,че на практика в страната вече „не са останали българи“, както и такива, които да са убедени, че „доброто и лошото се възпитават“.
За сметка на това 22,2% от участвалите в анкетата са на мнение, че „българинът по природа е добър, но политиците го развращават“.
Че доброто и лошото са въпрос на ситуация, мислят също толкова хора. Доброто иска усилия, лошото е лесно, е убеждение за 7,4% от анкетираните.
В обобщените се налага изводът, че голяма част от изконните български добродетели, възпети и в художествените поризведения от наши класици, вече са история. Днес времената са други, други са и хората.
Всеобщо е обеждението, че трудните години, които сподляме заедно и ежедневните турдности, които се налага българинът от новото време да пеодолява, променят хората.
Песимизмът и липсата на надежда и добра визия занапред за масата хора са също сред факторите, водещи до убеждението, че българите са лоши и завистливи.
Анкетата на сайта няма претенция за изчерпателност, но тя дава основни насоки за преобладаващото обществено мнение сред читателската аудитория на zakazanlak.bg.=

В новата ни анкета ви питаме:


Вярвате ли в българската правораздавателна система?

Може да гласувате тук:


http://www.zakazanlak.bg