Влошава се бизнес климатът у нас.Бизнесът не е доволен от дисциплината на работещите

Българската стопанска камара отчете влошаване на бизнес климата у нас.

Изводът е от направено проучването сред членовете на Камарата за бизнес климата за 2018 г одина.

От него става ясно, че 49% от анкетираните фирми посочват, че отчитат застой в развитието си.

Над 75 на сто от участниците в проучване на Българската стопанска камара (БСК) за бизнес климата за 2018 г. очакват догодина да има ръст на енергийните цени, цените на суровините, фискалната и регулаторната тежест. 36 на сто от анкетираните фирми очакват ръст на работните места догодина, а 68 на сто - на възнагражденията.

Проучването сред членовете на Камарата е направено в периода 1 ноември - 1 декември тази година сред 740 компании, съобщава БТА.

За поредна година сред ключовите приоритети на фирмите е работната сила, която според компаниите е проблем - и като количество, и като качество. Най-голямо търсене има за тесни специалисти и изпълнителски състав, а в по-малка степен - за административен и помощен персонал. Проблем за бизнеса е и попълването на мениджърските позиции.
Почти половината от участниците в проучването на БСК посочват, че има влошаване на бизнес средата спрямо миналата година, а една трета отчитат, че тя не се променя, е съобщил изпълнителният председател на БСК Радосвет Радев.

По отношение на състоянието на фирмите спрямо предходното изследване, 49 от анкетираните посочват, че отчитат застой в развитието си, 26 на сто - влошаване, а 24 на сто декларират положително изменение в показателите на фирмите, докато през 2017 г. позитивните оценки са били 28 на сто. В тазгодишното проучване се отчита сериозен ръст на планиращите да инвестират в иновации, марки и патенти - 28 на сто от анкетираните при 11 на сто през 2017 г.

Според 58 на сто от участниците в проучването, корупцията е нараснала, а според 49 на сто престъпността се увеличава. Продължава да е нисък процентът на отговорилите, че се подобрява достъпът до правосъдие - 18 на сто през тази година при 12 на сто през 2017 г.

От проучването става ясно,че 62% от бизнеса у нас не е доволен от дисциплината на работещите, а 64% от нереалистичната им самоеценка.Най-високо през тази година са оценени омбудсманът и президентската институция, а с най-ниска степен на одобрение от фирмите е съдебната власт и Народното събрание. Едва 31 на сто подкрепят увеличението на максималния осигурителен доход, 77 на сто не одобряват въвеждането на квоти за наемане на хора с трайни увреждания, 76 на сто не одобряват промените в Наредбата за касовите апарати. От проучването ставала ясно, че две трети от анкетираните не проявят интерес към ЗОП /Закона за обществените поръчки/ .