Траен недостиг на лекари, учители, медицински сестри

Очертава се траен недостиг на лекари, медицински сестри, акушерки и учители, според обявите, които публикува Бюрото по труда в Казанлък. Към търсените специалисти с висше образование се прибавят още рехабилитатор, физиотерапевт, трима кредитни консултанти и диагностик МПС. Общо за висшистите свободните позиции към 19 ноември 2019-а са 38. За всички останали вакантни места на трудовата борса се изисква средно или основно образование.

Позициите в здравеопазването са за 6 лекари - със специалностите пневмология и фтизиатрия, педиатрия, образна диагностика, нефрология, неврология, вътрешни болести, за един специализант по неврология и двама лекари без специалност, за 14 медицински сестри и 5 акушерки.

В образованието вакантни са 5 места - за учител по математика, физика и астрономия и информационни технологии, учител по математика, по история, география и физическо възпитание, по история и учител по технологии и предприемачество и икономически дисциплини.

Близо 40 са свободните позиции за машиностроителни специалисти със средно образование. Търсят се още 20 души за машинни оператори в шивашката индустрия, както и 20 гладачи – всички с основно или начално образование.