От днес - проверка по интеренет за глоби на пътя

От 24 юни може да бъде извършвана проверка за невръчени глоби по Закона за движение по пътищата през интернет портал на МВР.

Услугата „Проверка на задължения по фиш“ ще се извършва при въвеждане на номера на свидетелството за управление на МПС и ЕГН/ЛНЧ. Така ще се получава информация за неплатени задължения, издадени, но невръчени наказателни постановления или електронни фишове. Осигурява се възможност за плащане на задълженията чрез терминално устройство в структурите на МВР, банков превод, пощенски запис, интернет банкиране, каси за парични преводи или чрез КЕШ-терминали.

За връчване на наказателни постановления е необходимо водачът да посети лично звеното на Пътна полиция към областната дирекция на МВР по постоянен адрес.

Източник: Блиц