Обновена е хоризонталната маркировка около учебните заведения в Казанлък

Около всички 26 училища, 29 детски градини и 4 детски ясли в Казанлък е направено освежаване на хоризонталната маркировка. В момента се извършва ремонтиране на предпазни съоръжения около някои от училищата. На 11 септември Общинската комисия по безопасност на движението отново ще извърши проверка за готовността на училищата за учебната година.

Това е докладвано от страна на представителя на Община Казанлък по време на днешното заседание на Комисията по безопасност на движението в Областна администрация – Стара Загора, съобщава пресцентърът на институцията.

Представителите на останалите общини също са докладвали, че вече е създадена необходимата организация на движението около училищата и детските градини.

От Областна дирекция на МВР са заявили, че от 1 септември до 31 октомври в Старозагорска област се провежда акция „Децата тръгват на училище. Да ги пазим на пътя“. Предстои във всички училища на областта да стартират беседи за безопасността на движението, които ще се провеждат през цялата година.

На заседанието на Комисията по безопасност на движението са присъствали представители на 11-те общини, на РЗИ, ОПУ, РУО, ОД МВР и други институции, ангажирани с пътната безопасност.