От Националния осигурителен институт предоставят възможност от 1 януари до 30 юни 2021 г. всички, които са пропуснали 5-годишния срок за прехвърляне на партидите за втора пенсия от УПФ към НОИ да го направят.
В същия период - от 1 януари до 30 юни хората, на които вече е отпусната пенсия, без да са успели да променят осигуряването си, ще могат да поискат преизчисляването й без намаление на индивидуалния коефициент, ако прехвърлят във фонд "Пенсии" средствата си от индивидуалната партида в УПФ.
Тези идеи са залегнали в предложените промени в Кодекса за социално осигуряване, предложени от Социалното министерство.
Промените се правят заради големия обществен интерес и дискусиите, свързани с начина за определяне на индивидуалния коефициент, когато хората се осигуряват и в УПФ (редукцията) и пропуснатата възможност от голям брой хора за промяна на осигуряването си 5 години преди възрастта за пенсиониране.
През 2021 г. ще се пенсионират първите, които са осигурявани в два стълба на пенсионната система. Това са жените, родени през 1960 година. 17 000 са тези, които предстои да се пенсионират септември следващата година.
На вчерашното онлайн правителствено заседание бе приет Бюджета на ДОО за 2021 г. По думите на социалния министър Деница Сачева не се очакват финансови корекции в бюджета на ДОО за следващата година заради предложенията за промяна.
При определяне на редукцията на индивидуалния коефициент ще бъде отчетен и трансфера от държавния бюджет в размер 12% върху периода от 2009 до 2015 г., включително.
При определянето на размера на намалението на индивидуалния коефициент се отчитат годините осигурителен стаж със и без осигуряване в универсален пенсионен фонд.
Всички пенсии, отпуснати с намален индивидуален коефициент, следва да бъдат преизчислени. При преизчисляването индивидуалният коефициент ще се определя съгласно нормативните разпоредби, по които е изчислен, като относно намалението му ще се прилага новата редукция, ако това е по-благоприятно за пенсионера.
Очаква се новата методика за определяне на коефициента на редукция да доведе до под 10% намаление на основната пенсия от НОИ.
Според промените се предлага и действието на параграфа, който дава възможност за избор на методиката за определяне на размера на пенсията (с 3 години до края на 1996 г. или само с дохода след 2000 г.) да е до края на 2021 г., а не както е сега до 2023 година.
В измененията на КСО се предлага от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. хората да имат тази възможност не по-късно от 1 година преди навършването на възрастта за пенсиониране.
От 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. - не по-късно от 2 години преди възрастта им за пенсиониране, от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. - не по-късно от 3 години, от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. - не по-късно от 4 години и след 1 януари 2038 г. - не по-късно от 5 години преди възрастта за пенсиониране, както е според сегашното законодателство.
News.bg