235 са гнездящите двойки в област Стара Загора
Завържете мартеничките на цъфналите плодни дръвчета. Щъркелите дойдоха. Първите дългоочаквани предвестници на пролетта в Розовата долина вече спокойно се разхождат по полето край Казанлък.
Първото световно преброяване на белия щъркел се организира от природозащитници през 1934 г., провокирано от рязкото спадане популацията на този вид. Оттогава преброяването се повтаря на всеки 10 години. Организатор е BirdLife International – мрежа от над 110 природозащитни организации в света. България се включва в този световен мониторинг през 70-те години на миналия век. Последното преброяване е през две поредни лета – 2014 – 2015 г., в което се включват над 400 доброволци, експерти, служители на Българско дружество за защита на птиците и приятели на природата. Инициативата е част от VII Международно преброяване на този толкова обичан от хората вид.
Последните данни сочат, че щъркеловите гнезда в България са 6805, от които 5671 са заети от птици. При предишното преброяване през 2004 г. гнездата в страната са били 5703, от които 4818 са били заети. Тези данни показват, че броят на гнездата за 10 години се е увеличил с 1102, а брят на двойките щъркели с 853. Общият брой на преброените малки щъркелчета е 13 873. България е на 10-11-то място по численост на популацията на тези птици. Най-много щъркели гнездят в Полша, където са били преброени близо 46 хиляди двойки.
Щъркелите гнездят основно върху стълбове, дървета, комини, покриви, като най-често използваните сгради са фурните, частните къщи, църквите и училищата.
Населените места с най-много щъркелови гнезда в България са: село Драгушиново, община Самоков – 53 гнезда, село Кулата, община Петрич – 42 гнезда; село Белозем, община Раковски – 38 гнезда; село Белчин, община Самоков – 31 гнезда; град Съединение, област Пловдив; град Хаджидимово, област Благоевград, село Звиница, община Кърджали, село Караджалово, община Първомай, и село Равно поле, община Елин Пелин имат по 29 гнезда. В област Стара Загора гнездящите двойки са 235.
Помощ на пострадали щъркели в България се оказва от Спасителния център за диви животни към сдружение „Зелени Балкани” в Стара Загора. През миналата година казанлъчани са спасили 4 щъркела – 3 малки щъркелчета, които са отгледани в Спасителния център, и 1 възрастен с пречупено крило.
Иначе Казанлъшкият регион е богат на биоразнообразие, предвид съчетанието на планина, поле и воден басейн. Водолюбиви птици, дневни грабливи птици, керкенези, мишелови, горски ушати сови, чухали, забулени сови, кукумявки и още други видове населяват района. В градската среда се вписват лястовици, сови, щиглеци, бързолети, врани. Общо 25 пострадали диви птици са занесли казанлъчани през миналата година в Спасителния център в Стара Загора.