Фестивал на розата, Казанлък: Категорично нужда от свежи идеи и промяна


Почти 90% /89,58%/ от участвалите в онлайн анкетата на сайта zakazanlak.bg, проведена в периода 10-ти май – 1-ви юни считат, че проявите и събитията, включени във Фестивала на розата в Казанлък имат нужда от промяна и свежи идеи.
Анкетата няма претенция за официалност и изчерпателност, на база извадка, но показва ясна тенденция в обществените нагласи на казанлъчани по този въпрос.
Въпросът, на който гражданите и читателите на сайта трябваше да изразят мнението си, като си изберат един от посочените 10 варианта за отговори, бе:
„Трябва ли да се променят проявите и събитията във Фестивала на розата в Казанлък?“
Общият сбор от процентите от дадените отговори, показващи нужда от промяна в събитията, включени в програмата на Фестивала е 89,58% или почти 90% от всички участвали в анкетата.


За категорична промяна и обновление на проявите от програмата на Фестивала на розата, с най- много проценти- 28% / 27,085/ от участвалите в анкетата са посочили нуждата от такава промяна, заради факта, че „всяка година се предлагат едни и същи неща и не е интересно, нито пък имат повод туристите да се връщат отново в Казанлък“.
За 18,7% от запитаните нуждата от промяна е основно във философията на фестивала, който да стане „истински фестивал на розата, а не фестивал на културните институти и манифестация на детски градини и училища“.


Други 10,4% от участвалите са на мнение, че "има крещяща нужда от нови и свежи идеи, от истински, автентични и колоритни преживявания и емоции за туристите“.
По 8,3% от мненията на гражданите събират тезите за промяна в събитията и проявите от Фестивала на розата в Казанлък, с мотива, че: „има сериозна нужда от обновление на поредица от знаковите събития на фестивала“, както и още толкова считат, че "събитията във Фестивала следва да са по- малко, но по-качествени и по-добре организирани".
Същият процент граждани обаче са на другия полюс на мнения, които смятат, че "Фестивалът на розата в Казанлък e запазена мярка и всичко трябва да си остане такова, каквото е".
За нуждата от промяна на събития и прояви от Фестивала с мотива, че „панаирджийството и халтурата вече идват в повече" са гласували 4,1% от участниците“.


Също толкова считат, че трябва "да се сменят организаторите и вдъхновителите на събитията и проявите от Фестивала на розата, за да има промяна в цялостния му дух".
8,3% от запитаните са били още по-категорични, като са отговорили, че „карнавалното шествие на празника и изборът на Царица Роза се нуждаят от нова концепция и нов дух“.
Само 2% от всички са посочили, че „въпросът в анкетата си е откровено заяждане“.

Независимо от липсата на претенции за изчерпателност, данните от настоящата анкета биха могли да послужат като ориентир за екипа организатори на Фестивала на розата, по отношение на планирането и организирането на следващия 115 Празник на розата догодина в Казанлък.
Вярно е, че колкото хора толкова мнения, но когато едно и също мнение, макар и с различни нюанси се натрапва от различни посоки и в различни варианти, то очевидно е, че нещо не е както трябва и има нужда от промяна.


Още повече, че най- доброто се ражда в симбиоза на критика, спор, добри намерения, различни очи и колективна работа.

Успех и на добър час, на следващия 115 Празник на розата!
Подготовката за който на практика започва от деня, в който свършва предходния.