Европейските граждани след Брекзит: Какво се случва?

Правителството на Великобритания обнови страницата си, разкриваща повече информация за това какво ще се случи с гражданите на ЕС, които пребивават законно във Великобритания след Брекзит, информира Economy.bg.

Законен престой във Великобритания означава, че пребиващият работи на трудов договор или свободна професия, учи, може да се издържа сам или си търси работа. За тези, които се издържат сами, учат или търсят работа, правителството изисква частна здравна осигуровка, която гарантира, че няма да натоварват местната здравна каса, като не внасят осигуровки в нея.

Настоящото споразумение с ЕС предвижда промени в правилата за пребиваване и цели да подсигури статуса на гражданите след Брекзит.

Европейски граждани, които до 31.12.2020 са живели продължително и законно в страната в рамките на 5 години, ще могат да останат за постоянно, получавайки статус „устроен“. Това означава, че ще могат да продължат да живеят във Великобритания, да получават публични средства и услуги и да получат британско гражданство.

Европейски граждани, които пристигнат до 31.12.2020, но нямат 5 години законно пребиваване в страната при напускането на ЕС ще могат да подадат молба да останат. Когато изпълнят всички условия за гражданство, ще могат да кандидатстват за статус „устроени“.

Членове на семейството, които живеят или се преместят във Великобритания при законно пребиваващ европейски гражданин до 31.12.2020, също ще могат да кандидатстват за статус „устроен“ след 5 години във Великобритания.

Членове на семейството по първа линия (във Великобритания това са съпрузи, двойки с граждански брак или партньори, деца и внуци, нуждаещи се от настойник, и зависими родители и прародители) ще могат да останат във Великобритания след Брекзит, ако връзката им е съществувала преди или на 31.12.2020.

Тези, които получат статус устроени или временно разрешение за пребиваване, ще имат същия достъп до здравеопазване, пенсии и други осигуровки както в момента.

Изключение ще правят европейските граждани, които не са пребивавали законно преди 31 декември 2020 или молбата им бъде отказана поради сериозно криминално обвинение или рискове за националната сигурност.

Споразумението за напускането на ЕС ще е част от законодателството на Великобритания, което ще подсигури прилагането на разпоредбите и ще ограничи министерството на външните работи да отказва заявки без основание посочено в споразумението.

Европейските граждани и членовете на семейството им ще трябва да подадат молба за издаването на документ със статуса им. Облекчение в процедурата ще е минималното изискване на документи. За целта ще са нужни единствено документ за самоличност и свидетелство за съдимост.

Регистрацията на гражданите ще започне до края на 2018.