Заключителна конференция на тема „Подходът за равенство на половете – условие за пълноценен социален диалог и повече справедливост в енергийния преход в регион Стара Загора” се състоя на 23 и 24 ноември в Хисаря. Тя бе организирана от КТ „Подкрепа” с участието на синдикалисти от централата на синдиката и от регионите Казанлък, Стара Загора и Пловдив. Форумът се проведе с подкрепата на фондация „Фридрих Еберт”.

Според наблюденията на синдикалистите, България е изключително търпима, както по отношение на етносите, така и на половете, като неравнопоставеността между половете се наблюдава основно в малцинствените групи. Коментирано бе също, че няма как да има 100% равнопоставеност между мъже и жени във всички професии, тъй като някои от тях определено не само не са привлекателни за жените, но и не са подходящи за физическите им възможности. Но равенството като предоставяне на равни възможности пред половете се разбира в ЕК като двигател на икономическия процес, което важи и за България.

По отношение на частта от темата за социален диалог и повече справедливост в енергийния преход в регион Стара Загора бе обсъждано бъдещето на енергия комплекс „Марица Изток”. С него е свързано не само бъдещото развитие на Старозагорска област, но и отражението му върху националната икономика. Според изнесените на срещата данни, в комплекса работят 15 хиляди души, а косвено заети са 10 пъти повече – около 150 хиляди. Според данни от направено анкетно проучване, представено от Юлиана Илиева, се оказва, че 45% от участвали считат въглеродният диоксид като основна причина за налагането на енергиен преход. Но в същото време хората, заети в този сектор, не са готови за активна адаптация към друга трудова заетост. Така, според мнението на участниците във форума, е необходимо да се предприемат сериозни мерки за квалификация и преквалификация на работещите в сектора, да се забави процеса за енергиен преход, докато страната е готова да посрещне всяко едно предизвикателство, свързано с този преход.

В конференцията участваха конфедералният секретар Александър Загоров, председателят на Федерация „Култура” Кирил Бинев, заместник-председателят на Националния синдикат на административните служители Кремена Атанасова, председателите на регионалните съюзи на КТ „Подкрепа” на регионите: Казанлък – инж. Цветанка Пискова, Стара Загора – Михаил Михайлов, Пловдив - Атанас Кръстев, който отбеляза и рождения ден на структурата в града под тепетата. Присъстваха и членове на КТ "Подкрепа" от структури в трите региона. От фондация „Фридрих Еберт” в конференцията взе участие проектният координатор Калина Дренска, на която бе изказана благодарност за съдействието при организиране и провеждане на форума.