От 24 април до 23.59 часа на 26 април се въвежда временна забрана за влизане на територията на Република България на лица и пътни превозни средства от Република Турция през граничните контролно-пропускателни пунктове Лесово – Хамзабейли; Капитан Андреево – Капъкуле; Малко Търново.

Изключение се допуска за тежкотоварни автомобили, превозни средства със специален режим на движение, автомобили, превозващи хора, които се нуждаят от лечение, както и автомобили, изпълняващи хуманитарни мисии.

Забраната е въведена със Заповед на министъра на здравеопазването във връзка с извънредното положение у нас от 13 март 2020 година и усложняващата се епидемична обстановка.

Ограниченото влизане от Турция е свързано с големия мюсюлмански празник Рамазан байрам, по време на който големи групи хора от съседната страна посещават България.

За предпазване от разпространението на коронавируса, Главното мюфтийство взе решение джамиите у нас да останат затворени. Молитвите ще бъдат излъчвани по интернет.