90% от анкетираните членове на БТПП сочат необходимост от промени в ЕС
90% от анкетираните в преода 28 юни – 1 юли членове на Българската търговско-промишлена по повод излизането на Великобритания от Европейския съюз сочат, че по-доброто решение е търсене на решения за промени в рамките на ЕС. 7% са за отделяне на дадена страна от ЕС.

Според 59% от анкетираните членове на палатата истинските причини британците да гласуват за Брекзита е недостатъчната ефективност на европейската администрация. 44% считат, че до това решение на Острова се е стигнало заради високите разходи за участие в европейската интеграция и ниската възвръщаемост, 32% смятат, че причините се крият в прекомерната намеса на ЕС във всяка сфера и ограничаване свободата и предприемчивостта. 29% са на мнение, че Брекзит се дължи на прекалената централизация на ЕС- като други причини са посочеи по-голямото неформално влияние на определени страни в съюза за сметка на другинедостатъчната активност на европейската администрация за споразумения за нови пазари.

Защо британците са гласували страната им да излезе от ЕС, пита БТПП. Според направените коментари в анкетата това се дължи на английския консерватизъм, на прекия контакт с руските пазари, ролади манипулация на общественото мнение,възможен сценарий за излизане на отделни държави от Обединеното кралство.

46% от участвалите в анкетата твърдят, че Брекзит няма да се отрази върху техния бизнес, защото нямат търговски отношения с Великобритания. За 27% решението за излизане ще има негативно влияние върху бизнеса им, а за 20%, които имат бизнес контакти с Великобритания, Брекзит няма да повлияе върху двустранните им бизнес отношения.