Златото в БНБ загуби 17 млн. евро от цената си

Отрицателен доход реализира БНБ от управлението на валутните резерви на страната.

Пазарната стойност на международните валутни резерви към края на 2017 г. е 22,7 млрд. евро, което за година е спад със 167 млн. евро (с 1%).

Това пише в годишния отчет на БНБ за 2017 г., който управителят на Централната банка Димитър Радев внесе в парламента, пише "Труд".

Факторите, които са довели за намаляване на пазарната стойност на активите, са доходът от управлението им, валутните преоценки и ефектът от външните парични потоци, пише в отчета. Нетният доход от управлението на международните валутни резерви за 2017 г. е -73,02 млн. евро, което е доходност от -0,33% за 2017 г. Това се дължи на отрицателните лихви и на повишилата се доходност на евровите облигации, което води до понижение в цените на ценните книжа от портфейла на БНБ.

Друга причина за спада е понижаването на цената на монетарното злато в евро с 16,9 млн. евро. Разходите на БНБ през 2017 г. са 78,5 млн. лв., или 83,6% от утвърдения бюджет. Направените икономии са 15,47 млн. лв. Основно това се дължи на инвестициите. Разходите за изпълнение на инвестиционната програма на БНБ са 2,56 млн. лв., или 17,5% от предвидения бюджет. Сред разходите на БНБ са 19,66 млн. лв. за паричното обращение, 26,54 млн. лв. за материали, услуги и амортизация и 26,94 млн. лв. разходи за персонала.

Източник: Blitz.bg: