Закриха Съветът за иновации

Националният съвет за иновации към Министерство на икономиката се закрива. Това стана с правителствено постановление, взето на днешното заседание на Министерския съвет на Република България. Причината е, че функциите му се дублират и надграждат от Съвета за интелигентен растеж към Министерския съвет.
Съветът за интелигентен растеж като консултативен орган към МС е създаден през 2016 г.

Той определя насоките за развитие на тематичните области на икономиката, визията и стратегическите цели, координира и мониторира изпълнението на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014- 2020г.