Тройно се увеличава междуфирмената задлъжнялост Междуфирмената задлъжнялост се увеличава тройно Увеличение има и при задълженията на физическите лица, отчитат от Асоциацията на колекторските агенции у нас.
Годишният ръст в обема на междуфирмените вземания, възлагани на колектори, е троен. Над 62 млн. лева са прехвърлени към колекторски агенции през първото тримесечие на настоящата година при по-малко от 20 млн. лева за същия период на 2014.
Това отчитат от Асоциацията на колекторските агенции в България /АКАБГ/. Проучването е направено от Ипсос България, като включва 15-те компании, членуващи в организацията, които имат над 70% дял от пазара на необслужвани задължения.
Дълговете на физическите лица през първото полугодие на 2015 също се увеличават. Въпреки отчетения ръст за първите шест месеца на тази година спрямо предходната, нивата все пак остават под отчетените през 2013, отбелязват от асоциацията. Намалява и средният размер на на едно вземане – от 491 лв. през 2014 на 487 лв. сега.
От АКАБГ отчитат, че основната причина за ръста на задълженията е промяната в политиката по събиране на задължения, от страна на телекомите. Те отбелязват ръст в размер на 286 млн. лв. спрямо същия период на 2014. Техния обем вече формира 44% от обработвания от колекторскиябизнес портфейл (при 18% през 2014).
Забавените плащания по банкови продукти съставляват 42% от пазара на вземания, при 35% през 2014.
Всички други категории необслужвани вземания са с тежест от под 10% от общия обем, като най-значително за пазара е неочакваното намаление на задълженията от небанкови финансиращи институции.
Значително нарастване е отчетено в обема продаден дълг /т. нар. „лоши кредити“/, регистриран през първото полугодие на 2015 – 149 млн. лв. при 34 млн. лв. за същия период на 2014.
От Асоциацията на колекторските агенции в България очакват до края на годината събираемостта при междуфирмените задължения да нарасне, стимулирана от подобряване на общата икономическа ситуация и отшумяването на негативния ефект от случая КТБ. Обемът на възложените дългове на домакинствата вероятно ще се запази на нива, близки до настоящите. Компаниите от асоциацията обаче са скептични по отношение на плащаемостта при домакинствата – повечето от тях очакват влошаване на възможностите за плащане на потребителите през втората половина на годината.

Източник: http://www.economy.bg/