От началото на 2024 г. часовата ставка за предоставяне на архитектурни услуги да бъде увеличена от 100 на 125 лева. Това реши Управителният съвет (УС) на Камарата на архитектите в България (КАБ), който проведе 28-то си заседание в Пловдив. Очаква се новите цени да влязат в сила от 1 януари 2024 г., след обнародването в "Държавен вестник" на промените в Методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране, съобщиха от камарата.
Актуализирани са наименованията на видовете строежи, съгласно съвременните практики и са въведени последните изменения на цените за строителство от края на 2023 г.
Управителният съвет упълномощи председателя на КАБ арх. Владимир Милков да предостави на депутати законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, разработен от професионалната организация.
Основен акцент в предложенията на КАБ е необходимостта от повишаване ролята на архитекта, който да координира цялостния процес по изпълнение на обектите, на които е главен проектант.
Целта е да бъде намалена административната тежест и да бъде облекчен инвестиционния процес, обясни проф. д-р арх. Борислав Борисов, зам.-председател на УС на КАБ.
Сред предложенията са намаляване на фазите на проектиране,нови регламенти при оценяване на съответствието на проектите (съобразно категорията на строежите) и при въвеждането на обектите в експлоатация, ускорена дигитализация на процесите и други.
Предстои законопроектът да бъде обсъден на работна среща с министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков, на която ще присъстват представители на браншовите организации, участващи в Координационния съвет.