Устойчиво градско развитие и Интегрирани териториални проекти за различни сектори и територии, които ще изискват широко партньорство.
Това ще са двете водещи оси за финансиране на проекти в следващия 7 годишен програмен период на Европейския съюз /2021-2027 година/.
Това стана ясно от проведена среща днес на ръководството на Община Казанлък с представители на Международната банка за възстановяване и развитие и Министерство на регионалното развитие и благоустройството .
Срещата в Казанлък е част от поредица стратегически консултации на представители на банката на регионално и местно ниво през месец юли. Срещите са с различни групи заинтересовани страни, с които да бъде обсъдена визията за регионално развитие за новия програмен период и механизмът за изпълнение на интегрирани териториални проекти.

Община Казанлък работи по два такива проекта, е посочила на срещата галина Стоянова, кмет на Община Казанлък.
В напреднала фаза е „Светът на траките“. Проектът е по ОС 6 на Оперативна програма „Региони в растеж“ в сферата на туризма, за който Община Казанлък ще работи съвместно със съседни общини и с общините, част от Туристическия регион „Долината на розите“ за предлагане на обединени туристически пакети за посетителите.
В по-дългосрочен план, като пример за проект с широко партньорство, кметът на Казанлък посочи работата по създаване на Регионален образователен център, съвместно с общините Сливен и Стара Загора, където водеща роля ще име бизнесът.


Сред обсъжданите въпроси бяха новата концепция на МРРБ за интегриран регионален подход към териториалното развитие (интегрирани инвестиции) през новия програмен период 2021г- - 2027г., теми, свързани с подобряване на програмирането и разработването на проекти и изпълнението на оперативните програми на регионално ниво, ползите и рисковете от делегирането на повече роли на регионално ниво, технически въпроси.