" Приложение на възобновяемите енергийни източници в животновъдството" отваря нова страница в българското земеделие

Национален семинар на тема „ Приложение на възобновяемите енергийни източници в животновъдството“ в рамките на едноименния проект на Тракийския университет се проведе в Стара Загора. Семинарът бе открит от зам.-министъра на земеделието д-р Цветан Димитров, който бе категоричен, че с такъв род проекти в българското земеделие се отваря една нова страница. Той поясни, че новият програмен период на общата селскостопанска политика е предизвикал редица дебати още преди 7 години, когато на дневен ред е въпросът дали европейският земеделец трябва да бъде финансово подкрепен от Европейския съюз. „ Тогава този компромис беше направен с няколко условия и едно от тях беше земеделецът в Европа да изпълнява обществени услуги. Една от тези услуги е опазване на околната среда, опазване на енергийните източници на планетата“, каза още д-р Цветан Димитров. Според него провеждащият се семинар е един от първите в основите на тази политика, която България тепърва започва да изпълнява и той ще продължи като организация оттук нататък, защото природните ресурси намаляват от година на година и всеки от нас би следвало да бъде отговорен за следващите поколения, и по такъв начин да разходва тези ресурси, че всеки след нас да живее все по-добре. С оглед на това проблемите в сектора на земеделието и технологиите във възобновяемите енергийни източници стават все по-важни. В този смисъл Димитров подчерта, че самото земеделие от един екстензивен отрасъл от година на година става все по – интензивно производство, което е и по-енергоемко и не може да се работи с методите и суровините, които досега са използвани, включително и технологиите. Зам.-министърът бе категоричен, че в България има нужда от нови решения, които да позволят в бъдеще да има нов прочит изобщо на земеделското производство и политика. „ Ако ние не използваме новите технологии, никога нашето земеделие няма да придобие тази конкурентноспособност, която е необходима, за да бъде то равностойно на партньорите си в Европа и в света“, каза зам.-министърът на земеделието.