Повечето фирми в България мълчат за социалната си политика

Повечето компании в България възприемат корпоративно социалната отговорност като почтено бизнес поведение, отговорност към служителите и поведение против корупцията. Това е основен извод и акцент в национално социологическо проучване, направено от Българската стопанска камара и България Асоциацията на индустриалния капитал. То е извършено през април тази година, сред български фирми, които са страни в международен проект „Корпоративна социална отговорност за всеки“.

Обобщените в национален доклад по темата данни от него, се представят на международен форум в Истанбул, в който участвати делегати на останалите страни- партньори по проекта: - Азербайджан, Хърватия, Македония, Румъния, Сърбия, Черна гора и Турция.

2/3 от участниците в проучването, /128 представители на български компании и организации/ имат дейности, свързани с корпоративната социална отговорност, но само 6% от тях имат Етичен кодекс. Повече от половината участници в проучването не са оторизирали специален отдел за координиране на корпоративно-социалната отговроност в компанията /64,5%/. За 10,5% от анкетираните тази дейност се изпълнява от отдел „Човешки ресурси“, а останалите са възложили тази задача на отдели като „Административен“, „Комуникации и маркетинг“. Само 1% от анкетираните компании имат отделно подразделение, което се занимава със „социални политики“.

Повече от половината участници в проучването споделят, че не предоставят на обществото и заинтересованите страни информация, относно своите дейности, свързани с корпоративната социална политика или нефинансова информация.

В същото време специалисти по „Човешки ресурси“ са категорични, че „корпоративната социална отговорност не зависи от големината на компанията, областта ѝ на дейност и ресурсите, с които разполага. Опитът от годините показва и безспорните ползи за фирмите, които не се скъпят и заделят средства за провеждането на такава политика. Взаимосвързаност, оптимизиране на ресурсите, финансови и административни облекчения, добра репутация и предпочитан работодател, сплотяване на колектива са само малка част от тях.

По данни на информационния бюлетин на БТПП