Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията одобри за финансиране още 344 заявления на автобусни превозвачи, от втората оценителна сесия. Те са на обща стойност близо 12,8 милиона лева, съобщиха от пресцентъра на министерството. В публикувания на сайта на МТИТС списък с предложените за финансиране заявления на автобусни превозвачи (https://www.mtitc.government.bg/bg/category/1/mtits-odobri-za-finansirane-oshte-344-zayavleniya-na-avtobusni-prevozvachi) фигурира и казанлъшката фирма "Кумакс - Инвест" ЕООД. От посочената там информация е видно, че безвъзмездната финансова помощ за този превозвач е 132 000 лв.

Броят на всички одобрени до момента фирми за автобусни превози е 552. Почти 14 милиона лева са вече изплатените средства на одобрените в началото на месеца 208 проектни предложения по мярката от първата оценителна сесия.

Средствата се отпускат по процедура BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Заявленията, от втората сесия, които не са включени в публикуваните списъци, все още не са обработени и оценката не е приключила. Резултатите за тези заявления ще бъдат публикувани допълнително, уточняват от МТИТС.