Обявиха 23 работни места по новите насърчителни мерки В Бюрото по труда в Казанлък бяха заявени работни места по новите мерки от Закона за насърчаване на заетостта, стимулиращи наемането на безработни от уязвимите групи на пазара на труда. Местата са обявени от работодатели от общините Казанлък и Мъглиж по двете нови насърчителни мерки на Агенцията по заетостта.


В рамките на определените 7 работни дни са обявени 23 работни места, на които ще бъдат наети хора с престой над 6 месеца в Бюрото по труда, младежи до 24 години, безработни с основно и по-ниско образование или над 50-годишна възраст. За период от 3 до 12 месеца 50% от разходите на работодателите за трудови възнаграждения и осигуровки на наетите ще се финансират от държавния бюджет.


Един работодател заяви готовност да наеме 2 безработни лица с трайни увреждания. Държавата ще го подкрепи съгласно Закона за насърчаване на заетостта, като поеме 75% от разходите им за заплати и осигуровки за период от 3 до 12 месеца.


Над 42% от заявените работни места са в областта на селското стопанство. Следват ги работните места в търговията, преработваща промишленост и услуги.


През месец септември предстои да се проведе втора процедура за прием на заявки и работодателите отново ще могат да кандидатстват за преференции в рамките на свободните средства, с които тогава ще разполага съответното бюро по труда.