Ново дружество поема „Юнион Ивкони” и „Груп Плюс”

Два от най-големите превозвача у нас - "Юнион Ивкони" и "Груп Плюс", ще бъдат придобити от новоучреденото дружество "Транспект". То е поискало разрешение за предстоящата концентрация от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Сделката се отнася до пазара на обществен автобусен превоз на пътници, уточнява регулаторът.

Искането е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение.

От Комисията отбелязват, че "Транспект" е новосформирано дружество и към момента не е извършвало търговска дейност.