„Мини Марица изток“ ще изнася 1,750 млн. тона въглища за Сърбия За пръв път в 70-годишната си история „Мини Марица Изток“ ЕАД ще изнася въглища за централи извън територията на комплекса „Марица-изток“. На 17 юни е подписали договор със сръбска компания, която ще доставя българските въглища до електроцентрали в близост до Белград, информират от ръководството на дружеството.
Договорът е с действие до 30 април 2023 г., има клауза за удължаване. В контракта се предвижда да бъдат продадени 1.750 млн. тона лигнитни въглища на по-висока цена от тази, на която купуват централите от източномаришкия район. Въглищата ще се предават на площадката в мините и дружеството няма да се ангажира с транспортирането им до западната ни съседка. Гарантирането на плащанията е осигурено чрез неотменяем акредитив.
„Реализацията на български лигнитни въглища извън територията на комплекса „Марица-изток“ досега беше немислима и едва ли някога се е допускало, че е възможен техния износ, особено при създадените през последните години мрачни прогнози за скорошно затваряне на „Мини Марица-изток", коментира инж. Илза Чинкова, изп. директор на дружеството.
Договорът за износ на български лигнитни въглища няма да се отрази на гарантираните доставки за централите от комплекса Марица-изток и е сериозно постижение и добра перспектива, посочи тя.