България и Унгария са сред пазарите с най-голям ръст на инвестициите през първото полугодие на 2018 спрямо първото полугодие на 2013. У нас нарастването е с 80%, сочи доклад на Colliers International Capital Flows Report, издаден по повод международното изложение за инвестиции и имоти EXPO REAL, цитиран от Economy.bg.

За последната година Обединеното Кралство (UК), Франция и Германия са с най-висока инвестиционна активност, като във Франция тя е нараснала с 30% в сравнение с 2017 г.

Стойностите на инвестициите в Германия са над средните за последните пет години, а резултатите към момента показват увеличение спрямо третото тримесечие на 2017 г. Това е факт, въпреки някои ценови предизвикателства и недостатъчното предлагане на качествен продукт, поради ограничената строителна активност между 2013-15 г., поясняват анализаторите от Colliers International.

Холандия, Бенелюкс, Финландия и Полша също се характеризират с нарастване на инвеститорския интерес и подобрение на пазарните условия. Пазарите, при които се отчита спад на инвестициите, са Русия, Гърция и Турция. По-малко активност се наблюдава и на пазарите в Швеция и Северна Ирландия.

Активната експанзия на наематели, малкият обем свободни площи и ограниченият брой на проекти в строеж създават пазарни условия, благоприятстващи наемодателите и водят до растеж на наемните нива в повечето от държавите в Европа през 2018 г. Това поддържа стабилни цените на имотите и възвръщаемостта от тях, въпреки че доходността е на най-ниската си точка и се очаква да остане там и през 2019 г., подчертават още анализаторите.

В доклада се посочва, че инвестиционните обеми в Азия-Пасифик ще достигнат 808 млрд. долара до края на 2018 г. (13% ръст на годишна база). Междувременно, в ЕМЕА (региона на Европа, Африка и Близкия изток) те регистрират спад от 10% на годишна база. Това е подобрение в сравнение със слабите резултати през първото тримесечие, когато този спад беше 30% на годишна база. Въпреки това анализаторите от Colliers очакват 10-процентният спад да се запази до края на годината. В Северна и Южна Америка инвестиционните обеми остават подобни на миналогодишните.

Наблюдава се балансиране на трансграничните и местните капитали, като и двата вида са с дял от по 50% към настоящия момент. Въпреки това се забелязва бързо нарастване на процента на азиатски капитали – от 5% на 15%. „Гледайки в перспектива, очакваме продължение на този тренд и може би по-голямо активизиране от страна на китайски инвеститори. Техните стратегии обаче ще бъдат различни от това, което сме наблюдавали през последните няколко години. Големите световни фондове ще останат активни, но тези, които са се консолидирали през последните 12-18 месеца, ще ограничат дейностите си, преценявайки кои от настоящите си активи да запазят по-дългосрочно. Когато това стане, част от имотите могат да се окажат отново на пазара“, коментира Ричард Дайвъл от Colliers.

Докладът на Colliers показва значителен ръст на инвестициите в жилищни имоти, чиито дял става 16% през последните 18 месеца, в сравнение с преди 10 г., когато е бил 6%. Междувременно, активността на пазара на индустриални имоти е нараснала с 3 %. За сметка на това, инвестициите в търговски и офис площи намаляват през последните десет години съответно с 5% и 6%, а секторът на хотелите остава без промяна.