Две  банки с по-нисък рейтинг

Рейтинговата агенция "Мудис" (Moody's Investors Service) понижи депозитния рейтинг на банка ДСК до Ba2/Not-Prime от Ba1/Not-Prime, както и на "Райфайзен България" ЕАД до Ba3/Not-Prime от Ba2/Not-Prime. Съобщението за това е на Българската Телеграфна Агенция.
Рейтинг Ba показва, че анализаторите продължават да смятат инвестициите в тези банки за носещи кредитен риск в дългсрочен план. Промяната на модификаторите от 1 към 2 и от 2 към 3 показва мястото на тези инвестиции в съответната категория рейтинги.
"Мудис" промени и перспективите за депозитния рейтинг на двете банки до "стабилна", съобщи на сайта си рейтинговата агенция.
С тези понижения приключва прегледът, започнал на 17 март 2015 г. и последвал публикуването на новата методология на "Мудис", уточняват от агенцията.