Държавата определи таван на приходите от електрическа енергия Правителството одобри решение, с което се определят стойностите за изчисляване на тавана на приходите от различните типове електрическа енергия, съобщава Министерският съвет.
След решението АЕЦ „Козлодуй“ ще изчислява тавана на своите пазарни приходи при 150 лв./МWh.
Стойността при производство на електричество чрез горенето на въглища ще бъде 300 лв./МWh. Цената ще бъде увеличена с умножената по 1.32 средномесечна цена на тон СО2 емисионни квоти за MWh.
При производителите на електрическа енергия от въглища с добавено гориво от биомаса, отпадъци, нефтопродукти и комбинация от тях стойността ще бъде 300 лв. Цената се увеличава с умножената по 0.9 средномесечна цена на тон емисионни квоти СО2, за мегаватчас.
Производството на електрическа енергия от водноелектрически централи на „Национална електрическа компания“ ЕАД ще изчислява своя таван при сумата от 200 лв. за един MWh.
Производителите на електрическа енергия от ВЕИ ще определят своя таван на пазарните приходи при 300 лв./МWh, ако са без договор за компенсиране с премии.
При превишаване на стойността на тези тавани производителите ще дължат вноски във фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Чрез вноските ще се осигурява необходимият финансов ресурс за справяне с последиците от високите цени на енергията.