Днес изтича срокът за подаване на коригиращи данъчни декларации

30 септември е крайният срок за подаване на коригиращи данъчни декларации към НАП от физически и юридически лица.
Гражданите и фирмите имат право да коригират данните в посочените годишни декларации, с които се облагат доходите им.
Това става с подаване на еднократна коригираща декларация за декларирания доход от предходната година.
За физическите лица възможността да направят корекции беше от 30 април до 30 септември. Юридическите лица, едноличните търговци и земеделските стопани, осигуряващи се като ЕТ трябваше да се вместят в срока от 30 юни до 30 септември за подаване на такива декларации.
Декларациите могат да бъдат направени онлайн, чрез електронните услуги на приходната агенция, достъпни с персонален идентификационен код /ПИК/ на НАП или с електронен подпис.
От НАП напомнят, че за неверни данни в данъчните декларации се носи наказателна отговорност.


НАП