За 5 години с 25% са намалели инвестициите в България, съобщи днес в града на липите Божидар Данев, изпълнителен председател на Българската стопанска камара, по време на съвместно заседание на Управителния съвет на БСК и на Стопанска камара-Стара Загора. Без инвестиции няма нови работни места, нови технологии и по-добри доходи на населението, подчерта още той.
Божидар Данев направи анализ на икономиката в България, като се позова на становища и оценки на Европейската комисия за макроикономическата ситуация в нашата страна.
Основните предизвикателства пред бизнес средата в България, посочени от ЕК, на първо място са свързани с нестабилната нормативна уредба. Годишно се променят над 120 закона и се правят над 390 предложения за изменение на законодателството, което създава нестабилност на нормативната среда. Това е една от основните причитни за нестабилност в областта на инвестициите.
Втората причина е ниското доверие в съдебната власт, следва корупцията. Други предизвикателства пред бизнес средата са слабите институции, бавното изпълнение на реформите в областта на публичната администрация и електронното управление, слабости в системата на обществените поръчки и търговията с влияние. Недостатъчният достъп до финансиране и превръщането на банките в трезори, а не в инструменти за финансиране на бизнеса, липсата на инвестиции и забавянето на структурните реформи, включително в енергетиката, са недостатъци, констатирани от ЕК, които БСК днес посочи на срещата в Стара Загора.
Според Божидар Данeв посочените от премиера 2,850 млр. лв. събрани приходи повече в бюджета, което означава 3.4% от Брутния вътрешен продукт, се дължат на работата на данъчната администрация и на митниците, но не е за сметка на производителността на труда и нови технологии, т.е. няма ръст на икономиката.
По думите му човешкият ресурс в България се явява основен дефицит. За да се привлекат инвеститори, необходими са хора с умения, компетентност, образование и култура. А тревожната тенденция в момента в нашата страна е младите хора нито да работят, нито да учат. Разчита се на българските емигранти, които са 2 милиона в Европа и превеждат над 1.8 млр. евро годишно в страната ни. Разходите за образование нарастват, а в същото време България е на челно място в Европа по неграмотност на младежите. Затова революцията, която първо трябва да се направи, е в човешкия ресурс, подчерта Данев.
Срещата, водена от Сашо Дончев, председател на УС на БСК, с участието на областния управител Георги Ранов и представители на различни фирми, предизвика оживени дискусии и поставянето на важни въпроси от страна на бизнеса.