БНБ повишава отново основния лихвен процент, обявиха от банката. Считано от 1 октомври 2023 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) става 3,64 на сто.
За сравнение през септември основният лихвен процент беше повишен на 3,53 на сто при 3,29 на сто през август и 3,12 на сто през юли.
Нивото на основната лихва започна да расте от септември миналата година, което явно показва лихвената тенденция в страната.
От 1 юни основният лихвен процент беше повишен на 2,96 на сто, през май беше 2,77 процента, а през април – 2,47%.
От март лихвата също беше повишена, като стана 2,17 на сто, а от 1 февруари на 1,82 на сто.
От 1 януари основният лихвен процент беше увеличен на 1,42%, а от 1 декември - на 1,30%. През октомври тя беше определена на 0,49%, а през ноември се повиши до 0,59%.
Основният лихвен процент за последно е бил различен от 0,00 на 1 януари 2016 г., когато беше 0,01%.
Стойността на основния лихвен процент има значение, но само при някои ограничени случаи. Най-вече ОЛП се използва за изчисляването на наказателната или законната лихва при забава. Изчисляването се прави, като се добави 10% към основния лихвен процент.