Българките IT-специалисти – отново номер 1 в ЕС
Но само 3.5% е общият дял на заетите у нас в индустрията през 2021, според данни на Евростат

Всеки четвърти специалист по информационни и комуникационни технологии (ИКТ) у нас е жена. Това нарежда България на първо място в ЕС с най-много дами ИКТ-специалисти за 2021, показват данни на Евростат. Делът на жените в ИКТ сектора у нас е 28.2%. След нас остават румънците (26%) и малтийците (25,6%). Най-слабо представени са дамите в ИКТ сектора в Чехия (10%), Унгария (14%) и Словакия (14,9%).

Почти 9 млн. души или 4.5% в Европейския съюз са били заети в сектора на информационните и комуникационни технологии през 2021, сочат актуални данни на Евростат. Делът на ИКТ-специалистите в ЕС се е увеличил с 1,3% през последните 10 години. Лидер в ЕС по ИКТ специалисти е Швеция (8,0%) и Финландия (7,4%). Най-нисък е делът им в Румъния (2,6%) и в Гърция (2,8%).В България ИКТ специалистите през 2021 са били 3.5% от общо заетите.