Арсенал АД търси да назначи Техник електроннна техника - Монтажник СОТ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
- Средно образование със специализация електротехника, др. Висше образование по изброените специалности e предимство;
- Компютърна грамотност на работно ниво;
- Опит в изграждането и поддръжката на технически системи за известяване,видеонаблюдение, охрана и контрол на достъпа е предимство;
- Отговорност и способност за спазване на срокове;
- Умения и желание за работа в екип;
- Свидетелство за правоуправление на МПС, активен шофьор.


ФУНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ:
- изгражда технически системи за известяване, контрол на достъпа, СОТ и видеонаблюдение
и изготвя приемно-предавателни протоколи;
- извършва монтажни и сервизни дейности;
- извършва профилактика и тестване на техника;
- извършва огледи и монтаж на обекти със сигнално известителни системи към централизирана система за мониторинг и охрана;
- инструктира потребителите за експлоатацията на техническите системи;
- изготвя схеми за техническата обезопасеност на обекти и ги отразява в протоколи;
- изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.
Изпратете Вашето CV на:

E-mail: atc@arsenal-bg.com
Лице за контакт: Николай Шишков/ Телефон: 0888588057