Алуминият става стратегическа суровина в ЕС Съветът на ЕС и Европейският парламент постигнаха временно споразумение по акта за критичните суровини. Според него алуминият става стратегическа суровина от критично значение.
Общо 34 суровини в текста са определят като "критични" и 17 като "стратегически", сред последните са никел и природен графит.
В споразумението са заложени като цели извличането на суровините в ЕС да е 10 на сто, а преработката им - 40 на сто.
Същевременно е повишено тяхното рециклиране на поне 25 на сто от годишното им потребление.
Общата продължителност на издаването на разрешителни не трябва да надвишава 27 месеца за проектите за извличане на суровините и 15 за тяхната обработка и рециклиране.
Сега предстои страните членки на ЕС и Европарламентът официално да одобрят споразумението.