325 650 лева одобри Министерският съвет на Република България за ускорено въвеждане на облачните технологии за нуждите на съдилищата. Това се съобщава от Пресцентъра на Изпълнителната агенция на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията .
Административните съдилища в областните градове на страната ще бъдат свързани в облак чрез мрежата на държавната администрация, управлявана и поддържана от Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“. По този начин те ще могат да използват необходимите комуникационни и информационни ресурси според нуждите си, а при отпадане на необходимостта ще се освобождават от излишния капацитет.
Системата ще гарантира устойчива комуникационна свързаност между Върховния административен съд и съдилищата в областните градове, единна свързаност на всеки съд към изграждащия се облак на електронното управление, както и ще създаде сигурна среда за обмен на данни и комуникация. Прилагането на облачните технологии в управлението ще даде възможност ангажираните в държавното управление структури да работят в единна виртуална съвместна информационна среда и ще има катализиращ ефект за създаване на цифрова администрация, включително в структурите с по-ограничени финансови ресурси и кадрови потенциал.
Разходът е еднократен и свързването на административните съдилища към мрежата на държавната администрация на практика ще доведе до значителни икономии на бюджетни средства в бъдеще.