12 членове на Синдикалния съвет на КТ „Подкрепа” в „Арсенал” АД преминаха на 30 юни и 1 юли обучение по проект „По-високо ниво на информираност - по-добри условия на труд“, финансиран по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., в рамките на Програма „Социален диалог – достоен труд”. По проекта Синдикалната федерация на машиностроителите и металоработниците при КТ „Подкрепа” работят в партньорство със синдиката на полските работници в Кралство Норвегия „Solidaritet Norge”. Артур Кубик, председател и съосновател на „Solidaritet Norge”, бе основен лектор на обучението, като той се включи в него онлайн. Проектът стартира с национални срещи в няколко предприятия от бранша, сред които бе и „Арсенал” АД.
„Основната ни цел е да се повиши информираността на работниците и служителите за техните права, които са гарантирани от трудовото законодателство, представянето на добри при колективното трудово договаряне и борбата със сивата икономика. Разговорите с работодателите са важна част от работата ни, защото те не са врагове на работещите, а всички въпроси и проблеми могат да се разрешат само в сътрудничество с тях. Макар и браншът да се отличава с дългогодишни традиции в социалния диалог и социалното сътрудничество, и тук понякога възникват казуси, свързани с различни аспекти в правото на достоен труд за работещите в машиностроенето. Не всички работници са достатъчно информирани със своите права, това важи особено за по-младите”, каза Диана Тодорова, експерт „Индустриални отношения” във федерацията.
Именно за повишаване на информираността сред наетите, не само сред синдикалните членове на КТ „Подкрепа”, е насочена реализацията на споменатия проект. Вече е готов и отпечатан Наръчник за добри практики, който ще бъде разпространен в предприятията, чиито синдикални организации участват в проекта. Няколко стотин броя ще бъдат разпространени и в „Арсенал” АД. Информация ще бъде качена и на сайта на СФММ на КТ „Подкрепа”.
„Най-засегнати от сивата икономика са браншовете, които има най-малко синдикалисти - в хотелиерството и ресторантьорството, в селското стопанство. Там на практика сивия сектор продължава практиката с плащането на ръка на една част от възнаграждението, което ощетява осигурителните и пенсионните фондове. Проблеми има и в част от фирмите с чуждо участие, където българските мениджърски екипи са в основата на нарушенията на трудовите права. Така фирма, която в своята страна стриктно работи със синдикати и спазва законодателството, при нас става нарушител. За съжаление санкциите са много малки. Защото ако глоба от 2000 лева е значителна сума за един ресторант или хотел, то за промишлено предприятие със стотици работници е нищо. Въпреки предложенията на Конфедерацията за промяна на санкциите, те да бъдат различни според финансовите възможности на дадена фирма, досега няма корекции на законовата база”, сподели Ваня Григорова, икономически съветник на президента на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов.