„Жените на Казанлък“ откриха приемни в Енина и Кънчево

Сдружение „Жените на Казанлък“ откри приемни в Енина и Кънчево. Представители на казанлъшката организация информираха жените от двете населени места с мисията, визията и целите на сдружението. Обсъдиха се въпроси от взаимен интерес и възможните области на подкрепа и сътрудничество. Достъпът до информация ще доведе до по-добра осведоменост, променяща нагласите и стереотипите в обществото, позитивно гражданско мислене, готовност за действия в името на равнопоставеността, срещу дискриминацията и насилието над жени, в името на отстояване правата на жените. Нуждаещите се жени от населените места ще имат безплатен достъп до услугите на сдружението.

Целта на приемните е момичетата и жените от община Казанлък да бъдат чути, да знаят, че има към кого да се обърнат за съдействие и подкрепа, когато имат нужда от помощ.

Приемните бяха открити със съдействието на Димитрина Дончева – кмет на с. Енина, и Стойно Стойнев – кмет на с. Кънчево.