За тези, които  искат да учат

Профилирана природо-математическа гимназия „Никола Обрешков”, гр. Казанлък през учебната 2018/2019 година организира следните курсове:


- за ученици от III клас – по математика;
- за ученици от ІV клас – по математика;
- за ученици от VІІ клас – по български език и литература и по математика;


- кандидатстудентски курсове по биология;
- кандидатстудентски курсове по химия.


Групи ще бъдат сформирани при записване на минимум 10 ученици по съответния предмет във възрастова група.


За справки и записвания – в канцеларията на ППМГ „Никола Обрешков”, гр. Казанлък, или на тел. 0431/62334. Срок за записване – до 25.09.2018 г.

Първите занятия ще се проведат на 29.09.2018 г. (събота) от 9:00 часа в сградата на ППМГ „Никола Обрешков”, гр. Казанлък, ул. „Орешака” № 2.