РЗИ - Ст. Загора дава информация на гражданите за взаимодействието си с медико-диагностични лаборатории, които извършват PCR тест за установяване на коронавирус, със служителите на МВР - Ст. Загора и разяснения за етапите, сроковете и действията при въвеждане на карантина за лица с положителен резултат и за хората, които са контактували с тях.
Ежедневно и ритмично до 21.00 часа в РЗИ – Ст. Загора се получават резултати за положителни на COVID-19 лица от медико-диагностични лаборатории, определени със заповед на министъра на здравеопазването за провеждани на PCR тест.
Незабавно след получаването им се извършват епидемиологични проучвания по телефон. Въз основа на получените данни се изготвят предписания за карантиниране на положителното лице за срок от 14 дни. На контактните от първи ред в семейното огнище карантината е за 10 дни, както и при наличие на контактни в организиран колектив (училище, детска градина и др.), от датата на последния контакт.
Информационната система се затваря между 21.00 и 22.00 часа.
Изготвените предписания се подписват от директора на РЗИ – Ст. Загора и незабавно се предоставят на ОД на МВР – Ст. Загора за връчване по домовете на гражданите.
Лицата с положителен резултат за COVID-19 се уведомяват веднага след получаването му от съответната лаборатория и им се дават указания за изолация в домашни условия, както и на хората, които са контактували с тях, как и по какъв начин се извършва медицинското наблюдение от личния им лекар и кого да уведомят при промяна на здравословното им състояние.
Допуска се закъснение при обработката на данните при възникнали технически проблеми.
Резултатите от лаборатории, които извършват PCR изследване, които не са включени в заповедта на министъра на здравеопазването, е необходимо да бъдат потвърдени от такива, които са включени в тази заповед, за да бъдат признати и въведени в Националната информационна система.
При извънредни проблеми и казуси, за които не могат да бъдат открити отговорите в заповедите на министъра на здравеопазването, гражданите могат да използват дежурния телефон на РЗИ – Ст. Загора 0882 553 564.

РЗИ Ст. Загора