От 126 училища в Старозагорска област, 35 са без видеонаблюдение. С ограничен достъп на външни лица и в двора на училището, освен в сградата, са само 39 училища. В 60 училища има осигурено видеонаблюдение и в двора. Това е съобщила днес началникът на Регионалния инспекторат по образованието Татяна Димитрова, на среща за сигурността в Областната управа в Стара Загора. Поредната, трета среща е свикана по инициатива на областния управител инж. Георги Ранов.

На нея е докладвано също, че Община Стара Загора води разговори със специализирана фирма за поставяне на скенери на входните врати на всички училища на територията на града.

Вече е сключен договорът за съвместни действия при евентуална терористична заплаха между частните охранителни фирми от областта и ОД на МВР.
По време на срещата, с участието и на представители на други институции в областта е показан учебен клип, изготвен от ФБР и преведен на български. Той е предназначен за обучение на обикновените служители на фирми и институции и съдържа препоръки за действие при терористична атака.
Представителите на 11-те общини са докладвали превантивните мерки, които са взели за повишаване на сигурността. Започналото обследване на нивото на охрана на обществени обекти, училища и здравни заведения трябва да приключи до края на януари във всички общини. На повечето места в общините, там, където е възможно, е увеличено видеонаблюдението чрез поставяне на допълнителни камери на възлови места.
През следващата седмица отново ще се проведе среща, на която, освен органите по сигурността и охранителните фирми, ще присъстват и директорите на училищата от Старозагорска област. За следващата седмица е предвидено и провеждането на учебна евакуация в едно от старозагорските училища.