Ученици може да се включат във викторина за хищните птици За поредна година СНЦ „Зелени Балкани“ организира национална викторина за ученици, с фокус защитените животински видове и техните местообитания.
Заявки за участие се приемат до 20 март.
„Натура 2000 и хищни птици“, акцентира върху знанията за защитени зони, белошипа и хищните птици - ветрушка, ловен сокол и царски орел. Тя е насочена към ученици от 8-ми и 9-ти клас от училищата в територията на цялата страна.

Вече три десетилетия Европейският съюз се опитва да запази биоразнообразието и природата за бъдещите поколения чрез екологичната мрежа НАТУРА 2000. Началото й е поставено през май 1992 г. от свързани помежду си сухоземни и морски територии. НАТУРА 2000 е най-голямата мрежа от защитени зони в света, която покрива 34.4% от територията на България – това са както сухоземни, така и морски зони.

Три от видовете, които се опазват в „Натура 2000“ са фокус на викторината през тази година. И трите са застрашени и защитени на територията на България, а за тяхното опазване и възстановяване „Зелени Балкани“ и други природозащитни организации работят през последните десетилетия. Това са белошипата ветрушка, ловеният сокол и царският орел. Допълнителна информация за видовете и тяхното опазване ще бъде предоставена, а подробна може да бъде намерена и на сайта на проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ (https://greenbalkans.org/natura2000/newhorisons/ ).

„Зелени Балкани“ към кандидатите:

- Ако сте учител на 8 и/или 9 клас и желаете да се включите в нашата викторина с учениците си - попълнете следния онлайн формуляр https://forms.gle/RHPU1SAkY8XZLkWVA до 20 март 2022.
(Формулярът е направен, за да се попълва от учител/преподавател. Ако сте ученик от 8-ми или 9-ти от училище в страната и искате да участвате, споделете на Ваш преподавател и ако е съгласен да се запише във формата.)
- От 14 до 20 март ще получите указания относно провеждането на викторината, образователни материали, включващи - инфографики и запис на презентация;
- От 21 март до 10 април е времето, в което можете да запознаете вашите ученици с предоставената информация;
- Викторината ще се проведе от 11 до 15 април в удобно за вас време. В предварително заявен от вас час ще ви изпратим линк с въпросите - Google формуляр, който учениците, заявили участие ще могат да попълнят самостоятелно;
- На 21 април 2022 ще обявим резултатите от викторината. Всички участници и техните ръководители ще получат сертификат за участие, също информационни и образователни материали за екологичната мрежа "Натура 2000" и целевите застрашени видове. Отличилите се ще получат допълнителни награди.
„Зелени Балкани“ си запазва правото да преустанови записването по-рано, ако се съберат достатъчен брой кандидати, съответстващи на бройката награди.