Малко след 15:00 часа днес Николай Терзиев кандидат за кмет на Община Казанлък и още трима кандидати за кметове на общината внесоха една обща жалба в ОИК. Освен Терзиев зад жалбата застанаха Радион Попов, Стойчо Чичеков и Минчо Ковачев.
Внесената обща жалба е срещу кандидата за кмет на Община Казанлък Галина Стоянова за проведеждане на предизборна агитация в държавно предприятие на територията на Казанлък.
Предизборната агитация е проведена на 02.10.2015 г. в Държавно горско стопанство – гр. Казанлък.