Програмата за профилактика и рехабилитация през тази година започва да се изпълнява от 28 март, съобщават от Националният осигурителен институт.
Покриват се разходи за нощувки, частична помощ от 8 лева за храноден и до 4 терапевтични процедури дневно в рамките на 10 дни.
Договори са сключени с общо 52 заведения, изпълнители на програмата. От нея могат да се възползват осигурените, за които са внесени или дължими осигурителни вноски за шест последователни месеца, предхождащи този, през който се провежда рехабилитацията.
Хората, които получават лична пенсия за инвалидност, но не са навършили възраст за пенсиониране и имат валидно ТЕЛК решение, също могат да се възползват от програмата на НОИ.